Faktaböcker

Viveca Sten är verksam som juridisk rådgivare, styrelseledamot och föreläsare och har varit chefsjurist på flera stora företag, senast på PostNord. Hon har en jur. kand från Stockholms Universitet och är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Hon har gett ut ett antal faktaböcker .

Förhandla i affärer

Förhandla i affärer

Att förhandla är roligt! Men det kan också vara besvärligt, frustrerande och ibland rena rama katastrofen. Hur ser egentligen en framgångsrik förhandling ut? Viveca Sten, som har mångårig erfarenhet av förhandling på hög nivå, berättar här om de bästa tillvägagångssätten i olika situationer.

Läs mer


Internationella avtal: i teori och praktik

Internationella avtal: i teori och praktik

Den tilltagande internationaliseringen har markant förändrat de internationella marknaderna för varor och tjänster. Företag över hela världen genomför dagligen en stor mängd transaktioner med motparter i andra länder. Denna bok riktar sig till de jurister och affärsmän som arbetar med internationella kommersiella avtal.

Läs mer


Outsourcing av IT-tjänster

Outsourcing av IT-tjänster

Hur genomförs en framgångsrik outsourcing? Vilken form av outsourcing ska man välja och hur ska avtalen utformas för att skapa en vinna-vinna-situation?

Läs mer

i de lugnaste vatten 500
i den innersta kretsen 500
i grunden utan skuld 500
i natt aer du doed 500
i stundens hetta 500
i farans riktning 500
i maktens skugga 500
i sanningens namn 500
i fel sallskap
i hemlighet begravd
offermakaren
dalskuggan