Skärgårdssommar på tyska och engelska

Nu ges Vivecas kokbok, Skärgårdssommar - matbok från havsbandet, ut både på tyska och engelska. Böckerna kommer ut den 2 april och den tyska versionen har tagits emot mycket positivt i Tyskland.

Vivecas Skärgårdskokbok på tyska och engelska

i de lugnaste vatten 500
i den innersta kretsen 500
i grunden utan skuld 500
i natt aer du doed 500
i stundens hetta 500
i farans riktning 500
i maktens skugga 500
i sanningens namn 500