Skip to main content

Book covers in English

Hidden in Snow

Hidden in the Shadows

Swedish Summer

Outsourcing IT-services

International agreements: in theory and practice

Negotiating in Business

Child of the Skerries

Child of the Mists

Child of the Arctic Fires

Still Waters

Closed Circles

Guiltless

Tonight You’re Dead

In the Heat of the Moment

In Harm's Way

In the Shadow of Power

In the Name of Truth

Chilling Tales from the Archipelago

In Bad Company

Buried in Secret

Hidden in memories

Vilseledaren

Swedish book covers

Offermakaren

Dalskuggan

Få som du vill och lite till!

Återträffen

Skärgårdssommar

Outsourcing av IT-tjänster

Internationella avtal: i teori och praktik

Förhandla i affärer

Djupgraven

Sjörök

I de lugnaste vatten

I den innersta kretsen

I grunden utan skuld

I natt är du död

I stundens hetta

I farans riktning

I maktens skugga

I sanningens namn

Iskalla ögonblick

I fel sällskap

I hemlighet begravd

Botgöraren

VilseledarenBook covers in other languages

Book covers in other languages / for other countries, can be found in the International pages: