Skip to main content

Läs mer om Åre på:
https://aresweden.com

Lite fakta om Åre:
Bofasta: ca 12 000 (Åre kommun)
Vintergäster: 500 000
Sommargäster: 125 000
Årliga besökare: 500 000

Transport
Flyg till Östersunds flygplats
Tåg (nattåg) till Åre

Övernattning:
Copperhill
Åregården
Hotell Granen
Hotell Fjällgården
m. fl.

Läs om de olika boenden som finns på: https://aresweden.com/boende-are/

Åre

Dagens Åre är mest känt för sina backar och den storstadspuls som pumpar under vintersäsongen. Men Åres historia som turistmål är inte något nytt. Redan på 1100-talet stannade tusentals pilgrimer från hela Europa till i byn under sin vandring till Sankt Olavs grav i Nidaros, nuvarande Trondheim.

Årefjällen som resmål för långväga turister växte fram under den senare delen av 1800-talet. Åre började då att förvandlas från bondby till internationell turistort. Innan dess präglades dalgången av jordbruk kombinerat med jakt och fiske. Åre gamla kyrka dateras till tidigt 1200-tal.

I första hand var det den höga och rena luften som lockade de tidiga gästerna, ofta kallade ”luftgäster”. Även jakt och fiske spelade en viktig roll, om det vittnar de jaktvillor som byggdes från cirka 1880-1915, till exempel Skalstugan och Rensjösätern. Från början var det sommarturismen som var störst och ända fram till början av 1970-talet besöktes Åre av lika många människor under sommaren som på vintern.

Hela Åres historia kan följas på Åre Museum i Bergbanans bergsstation som alltid är öppet när Bergbanan går.

Bild: Anna Torsteinsrud