Skip to main content

Bokomslag på svenska

Offermakaren

Dalskuggan

I grunden utan skuld

Återträffen

Skärgårdssommar

Outsourcing av IT-tjänster

Internationella avtal: i teori och praktik

Förhandla i affärer

Djupgraven

Sjörök

I de lugnaste vatten

I den innersta kretsen

I natt är du död

I stundens hetta

I farans riktning

I maktens skugga

I sanningens namn

Iskalla ögonblick

I fel sällskap

I hemlighet begravd

Botgöraren


Bokomslag på engelska

Hidden in Snow

Hidden in the Shadows

Guiltless

Swedish Summer

Outsourcing IT-services

International agreements: in theory and practice

Negotiating in Business

Child of the Skerries

Child of the Mists

Child of the Arctic Fires

Still Waters

Closed Circles

Tonight You’re Dead

In the Heat of the Moment

In Harm's Way

In the Shadow of Power

In the Name of Truth

Chilling Tales from the Archipelago

In Bad Company

Buried in Secret

Hidden in memories


Bokomslag på andra språk

Bokomslag på andra språk / för andra länder finns under respektive land