Ideella engagemang

Sandhamn

Viveca har under många år engagerat sig för Sandhamns bästa och lagt ner mycket fritid på olika aktiviteter som främjar ön.

Under nära tio år satt hon i styrelsen för Sandhamns Vänner, den ideella föreningen på ön som bl a anordnar valborgs- och midsommarfirande, simskola, sandslottstävling och seglarläger samt driver Sandhamns Museum och Barnens Kappsegling. Under nästan tio år var Viveca styrelseledamot i Eknö-Hemman, samfälligheten som förvaltar öns gemensamma vatten- och markområden, hamnområdets näringsidkarkvarter samt de nyligen uppförda hyresbostäderna för permanentboende på ön.

Röda korset

Viveca har ett djupt humanistiskt engagemang och har varit engagerad i Röda Korset Center för torterade flyktingar i mer än tjugo år.

Östersjön

2013 slog Viveca ett slag för Östersjön genom sin medverkan i miljöinitiativet Hållbara Hav. Tillsammans med bl a Lars Berghagen, Claes Elfsberg, och Babben Larsson medverkade Viveca den 5 september med en personlig reflektion på ett seminarium i syfte att informera om miljöförstöringen i Östersjön och skapa engagemang för att stoppa nedsmutsningen.

Deltog gjorde bl a Kronprinsessan Victoria, Finlands Ambassadör Harry Helenius, Borgarrådet Ulla Hamilton och nästan tvåhundra forskare och företagsledare.

Viveca Sten