Ideella engagemang

Sandhamn

IMG 7298

Viveca har under många år engagerat sig för Sandhamns bästa och lagt ner mycket fritid på olika aktiviteter som främjar ön.
Under nästan tio år satt hon i styrelsen för Sandhamns Vänner, den ideella föreningen på ön som bl a anordnar valborgs- och midsommarfirande, simskola, sandslottstävling och seglarläger samt driver Sandhamns Museum och Barnens Kappsegling. Idag är Viveca styrelseledamot i Eknö Hemman, samfälligheten som förvaltar öns gemensamma vatten- och markområden, hamnområdets näringsidkarkvarter samt de nyligen uppförda hyresbostäderna för permanentboende på ön.

Röda Korset. Bli månadsgivare

Röda Korset

Viveca har ett djupt humanistiskt engagemang och har varit engagerad i Röda Korset Center för torterade flyktingar i mer än tjugo år.

Östersjön

Hållbara hav2013 slog Viveca ett slag för Östersjön genom sin medverkan i miljöinitiativet Hållbara Hav. Tillsammans med bl a Lars Berghagen, Claes Elfsberg, och Babben Larsson medverkade Viveca den 5 september med en personlig reflektion på ett seminarium i syfte att informera om miljöförstöringen i Östersjön och skapa engagemang för att stoppa nedsmutsningen. Deltog gjorde bl a Kronprinsessan Victoria, Finlands Ambassadör Harry Helenius, Borgarrådet Ulla Hamilton och nästan tvåhundra forskare och företagsledare.

Hållbara hav:

i de lugnaste vatten 500
i den innersta kretsen 500
i grunden utan skuld 500
i natt aer du doed 500
i stundens hetta 500
i farans riktning 500
i maktens skugga 500
i sanningens namn 500
i fel sallskap
i hemlighet begravd
offermakaren
dalskuggan