Skip to main content

Ideella engagemang

Sandhamn

Viveca har under många år engagerat sig för Sandhamns bästa och lagt ner mycket fritid på olika aktiviteter som främjar ön.

Under nära tio år satt hon i styrelsen för Sandhamns Vänner, den ideella föreningen på ön som bl a anordnar valborgs- och midsommarfirande, simskola, sandslottstävling och seglarläger samt driver Sandhamns Museum och Barnens Kappsegling. Under nästan tio år var Viveca styrelseledamot i Eknö-Hemman, samfälligheten som förvaltar öns gemensamma vatten- och markområden, hamnområdets näringsidkarkvarter samt de nyligen uppförda hyresbostäderna för permanentboende på ön.

Röda korset

Viveca har ett djupt humanistiskt engagemang och har varit engagerad i Röda Korset Center för torterade flyktingar i mer än tjugo år.

Östersjön

2013 slog Viveca ett slag för Östersjön genom sin medverkan i miljöinitiativet Hållbara Hav. Tillsammans med bl a Lars Berghagen, Claes Elfsberg, och Babben Larsson medverkade Viveca den 5 september med en personlig reflektion på ett seminarium i syfte att informera om miljöförstöringen i Östersjön och skapa engagemang för att stoppa nedsmutsningen.

Deltog gjorde bl a Kronprinsessan Victoria, Finlands Ambassadör Harry Helenius, Borgarrådet Ulla Hamilton och nästan tvåhundra forskare och företagsledare.

Viveca Sten