Bilder från filminspelningen

Bilder från filminspelningen tagna av Johan Paulin.
Images from filming in Sandhamn taken by Johan Paulin.
Copyright Johan Paulin. All rigths reserved.

Filmscen
Filminspelning 9
Filmscen 2
Filmscen 3
Viveca och Nora
Viveca och Nora 2
Filminspelning 1
Filminspelning 10
Filminspelning 6
Filminspelning 2
Filminspelning 7
Filminspelning 8

i de lugnaste vatten 500
i den innersta kretsen 500
i grunden utan skuld 500
i natt aer du doed 500
i stundens hetta 500
i farans riktning 500
i maktens skugga 500
i sanningens namn 500
iskalla ögonblick
i fel sallskap