Skip to main content

Internationella avtal: i teori och praktik

Den tilltagande internationaliseringen har markant förändrat de internationella marknaderna för varor och tjänster.

Företag över hela världen genomför dagligen en stor mängd transaktioner med motparter i andra länder.

Denna bok riktar sig till de jurister och affärsmän som arbetar med internationella kommersiella avtal.