Skip to main content

Outsourcing av IT-tjänster

Hur genomförs en framgångsrik outsourcing?

Vilken form av outsourcing ska man välja och hur ska avtalen utformas för att skapa en vinna-vinna-situation?