Internationella avtal: i teori och praktik

internationella avtal i teori och praktikDen tilltagande internationaliseringen har markant förändrat de internationella marknaderna för varor och tjänster.

Företag över hela världen genomför dagligen en stor mängd transaktioner med motparter i andra länder.

Denna bok riktar sig till de jurister och affärsmän som arbetar med internationella kommersiella avtal.

 

 

i de lugnaste vatten 500
i den innersta kretsen 500
i grunden utan skuld 500
i natt aer du doed 500
i stundens hetta 500
i farans riktning 500
i maktens skugga 500
i sanningens namn 500
i fel sallskap
i hemlighet begravd
offermakaren
dalskuggan