Skip to main content
 • Säsong se: Säsong 9
 • Säsong en: Season 9
 • Säsongtitel se: Säsong 9
 • Säsongtitel en: Season 9
 • Säsongtext se:

  Svensk kriminalserie, baserad på Viveca Stens bästsäljande deckare. Stockholms skärgård är inte så fridfull som du tidigare trott. I takt med att vågorna slår mot klipporna kämpar åklagaren Nora Linde (Alexandra Rapaport) mot oanad ondska.

 • Säsongtext en: Swedish crime series, based on Viveca Sten's best-selling detective story. Stockholm's archipelago is not as peaceful as you previously thought. As the waves crash against the rocks, prosecutor Nora Linde (Alexandra Rapaport) fights against unimagined evil. 
 • Omslag se:
 • Omslag en:
 • Episod se:
  • Episodnamn se: Episod 1: Nadia - del 1, Episod-text se: Nora hittar en medvetslös kvinna på stranden under sin morgonjogg. Kvinnan, som heter Nadia, berättar att hon blivit utsatt för trafficking, men vägrar gå till polisen. Alexander blir iväglurad på en blind date.
  • Episodnamn se: Episod 2: Nadia - del 2, Episod-text se: Den franska polisen visar stort intresse för den övergivna båten som har hittats utanför Sandhamn. En död man har spolats upp på stranden, och det visar sig vara en eftersökt person. Nadia reagerar med förskräckelse när Nora får besök.
  • Episodnamn se: Episod 3: Esther - del 1, Episod-text se: Två skelett hittas i en jordkällare. Kvarlevorna visar sig tillhöra två ungdomar som försvann från ett konfirmationsläger för 30 år sedan. Nu kallas alla från den årskullen in på förhör; bland annat Nora, Henrik och GIsela.
  • Episodnamn se: Episod 4: Esther - del 2, Episod-text se: Henrik minns att Esther grubblade väldigt mycket på vad bibeln verkligen stod för i förhållande till kärlek. Nora känner sig ledsen över alla gamla minnen som kommer fram i polisförhören, och Alexander tycker ut för att stötta henne.
  • Episodnamn se: Episod 5: Max - del 1, Episod-text se: Precis när allt börjar se bra ut för Alexander och Nora dyker en mystisk man upp och börjar skugga dem. Han närmar sig till och med Tor på hans skola. Frågan är vad han vill? Pär biter tag i sitt första, helt egna, ärende.
  • Episodnamn se: Episod 6: Max - del 2, Episod-text se: Nora är orolig för Alexander, som är försvunnen. Pär inser att hans fall är kopplat till två polisutredningar, och får hjälp av Valpen. Samtidigt tickar klockan ned på en tidsinställd bomb som hotar att förstöra allt.
 • Episod en:
  • Episodnamn en: Episode 1: Nadia - Part 1, Episod-text en: Nora finds an unconscious woman on the beach during her morning jog. The woman, whose name is Nadia, says that she has been trafficked, but refuses to go to the police. Alexander gets tricked on a blind date.
  • Episodnamn en: Episode 2: Nadia - Part 2, Episod-text en: The French police show great interest in the abandoned boat that has been found outside Sandhamn. A dead man has washed up on the beach, and it turns out to be a wanted person. Nadia reacts with horror when Nora gets a visit.
  • Episodnamn en: Episode 3: Esther - Part 1, Episod-text en: Two skeletons are found in an earthen cellar. The remains turn out to belong to two young people who disappeared from a confirmation camp 30 years ago. Now everyone from that cohort is called in for questioning; including Nora, Henrik and GIsela.
  • Episodnamn en: Episode 4: Esther - Part 2, Episod-text en: Henrik remembers that Esther pondered a lot about what the Bible really stood for in relation to love. Nora feels sad about all the old memories that come up in the police interrogation, and Alexander comes out to support her.
  • Episodnamn en: Episode 5: Max - Part 1, Episod-text en: Just when everything is starting to look good for Alexander and Nora, a mysterious man appears and starts shadowing them. He even approaches Tor at his school. The question is what does he want? Pär takes on his first, completely own, case.
  • Episodnamn en: Episode 6: Max - Part 2, Episod-text en: Nora is worried about Alexander, who is missing. Pär realizes that his case is connected to two police investigations, and gets help from Valpen. At the same time, the clock is ticking down on a time bomb that threatens to destroy everything.
 • Säsong se: Säsong 8
 • Säsong en: Season 8
 • Säsongtitel se: Säsong 8
 • Säsongtitel en: Season 8
 • Säsongtext se: Svensk kriminalserie, baserad på Viveca Stens bästsäljande deckare. Stockholms skärgård är inte så fridfull som du tidigare trott. I takt med att vågorna slår mot klipporna kämpar åklagaren Nora Linde (Alexandra Rapaport) mot oanad ondska.
 • Säsongtext en: Swedish crime series, based on Viveca Sten's best-selling detective story. Stockholm's archipelago is not as peaceful as you previously thought. As the waves crash against the rocks, prosecutor Nora Linde (Alexandra Rapaport) fights against unimagined evil. 
 • Omslag se:
 • Omslag en:
 • Episod se:
  • Episodnamn se: Episod 1: Angelica - del 1, Episod-text se: Alexander och Stenmark tar en inbrottstjuv på bar gärning, men han vägrar att prata förrän han fått träffa Nora. Han påstår sig nämligen veta vad som har hänt den försvunna Angelica, ett fall som är högaktuellt för Nora.
  • Episodnamn se: Episod 2: Angelica - del 2, Episod-text se: Angelica hittas död på en byggarbetsplats och Stenmark för ett oväntat erkännande när polisen säkrar ett DNA-spår på fyndplatsen. Sylvester har bilder som binder Angelicas man Leo till mordet och väljer att sätta press på honom. 
  • Episodnamn se: Episod 3: Lili - del 1, Episod-text se: När Sveriges mest kända golfspelare, Teo Skog, anmäler sin fru försvunnen ger Stenmark fallet högsta prioritet, men kan det vara så att Teo vet mer än han berättar? Nora blir uppvaktad av sitt ex, Jonas, som har dykkt upp igen.
  • Episodnamn se: Episod 4: Lili - del 2, Episod-text se: Stenmark retar sig på att ALexander och Valpen vägrar lämna Teo ifred, men vittnesmålen är motstridiga. Nora dras närmare fallet då det visar sig att Lili är en gammal familjevän. Samtidigt fortsätter hon att han Jonas som oönskad gäst.
  • Episodnamn se: Episod 5: Olivia - del 1, Episod-text se: LVU-hemmet är på utflykt när två av ungdomarna rymmer. En kille, Sebbe, stjäl en båt och man förutsätter att även hans vän Olivia är med. Sebbes eskapad får ett abrupt slut och först då står det klart att Olivia faktiskt är borta.
  • Episodnamn se: Episod 6: Olivia - del 2, Episod-text se: Nathalie agerar desperat för att folk ska ta henne på allvar. Alexander hör nyheten på radio och reagerar direkt, utan att lyssna på Stenmarks order. Olivia saknas fortfarande och Pär börjar bli riktigt orolig.
 • Episod en:
  • Episodnamn en: Episode 1: Angelica - Part 1, Episod-text en: Alexander and Stenmark catch a burglar in the act, but he refuses to talk until he meets Nora. He claims to know what has happened to the missing Angelica, a case that is highly topical for Nora.
  • Episodnamn en: Episode 2: Angelica - Part 2, Episod-text en: Angelica is found dead on a construction site and Stenmark makes an unexpected confession when the police secure a DNA trace at the find site. Sylvester has pictures that tie Angelica's husband Leo to the murder and chooses to put pressure on him.
  • Episodnamn en: Episode 3: Lili - Part 1, Episod-text en: When Sweden's most famous golfer, Teo Skog, reports his wife missing, Stenmark gives the case top priority, but could it be that Teo knows more than he is telling? Nora is wooed by her ex, Jonas, who has reappeared.
  • Episodnamn en: Episode 4: Lili - Part 2, Episod-text en: Stenmark gets angry that Alexander and Valpen refuse to leave Teo alone, but the testimonies are contradictory. Nora is drawn closer to the case when it turns out that Lili is an old family friend. At the same time, she continues to treat Jonas as an unwanted guest.
  • Episodnamn en: Episode 5: Olivia - Part 1, Episod-text en: The LVU-home is on a trip when two of the young people escape. A guy, Sebbe, steals a boat and it is assumed that his friend Olivia is also involved. Sebbe's escapade comes to an abrupt end and only then does it become clear that Olivia is actually gone.
  • Episodnamn en: Episode 6: Olivia - Part 2, Episod-text en: Nathalie acts desperately for people to take her seriously. Alexander hears the news on the radio and reacts immediately, without listening to Stenmark's orders. Olivia is still missing and Pär is getting really worried.

Morden i Sandhamn

Stockholms skärgård är inte så fridfull som du tror. I takt med att vågorna slår mot klipporna kämpar åklagaren Nora Linde och kriminalinspektör Thomas Andreasso mot oanad ondska, på liv och död.

Tittarfavoriten Morden i Sandhamn bjuder på rafflande kriminalfall i förförande vacker skärgårdsmiljö.

Serien är baserad på Viveca Stens bästsäljande deckaruniversum och i rollerna syns bland annat Alexandra Rapaport, Jakob Cedergren, Nicolai Cleve Broch och Jonas Malmsjö.

Kriminalserien har producerats i åtta säsonger med mellan tre och 8 avsnitt per säsong. Den har blivit en stor succe med uppemot 1.7 miljoner tittare per avsnitt.

 • Säsong 1

  I de lugnaste vatten

 • Säsong 2

  I den innersta kretsen

 • Säsong 3

  I grunden utan skuld

 • Säsong 4

  I natt är du död

 • Säsong 5

  I stundens hetta

 • Säsong 6

  Morden i Sandhamn

 • Säsong 7

  Morden i Sandhamn

 • Säsong 8

  Morden i Sandhamn

 • Säsong 9

  Morden i Sandhamn

 • Säsong se: Säsong 1
 • Säsong en: Season 1
 • Säsongtitel se: I de lugnaste vatten
 • Säsongtitel en: Still waters
 • Säsongtext se:

  Serien utspelar sig i juli i skärgården. En av årets stora kappseglingar ska inledas och ön rustar sig för turistsäsongen. Då flyter en manskropp intrasslad i ett fisknät upp i havet. Till en början tror man att det rör sig om en olycka, men när en kvinna kort tid därefter hittas mördad på ön växer misstanken om att det rör sig om mord i bägge fallen, eftersom de bägge offren är släkt med varandra.

  Kriminalinspektören Thomas Andreasson vid Nackapolisen får uppdraget att lösa mordfallen. Andreasson får oväntad hjälp av bankjuristen och tvåbarnsmamman Nora Linde som hittade kroppen. Ett samarbete som Noras man Henrik vänder sig emot. Men omständigheter kring fallet för Thomas och Nora närmare varandra och en allt starkare relation uppstår mellan dem.

 • Säsongtext en:

  During an early morning swim at the beach, Nora encounters a dead body in the water.

  Nordic crime meets beautiful island scenery in this series based on the popular novels by Viveca Sten.

 • Omslag se:
 • Omslag en:
 • Bild 1 se:
 • Bild 1 en:
 • Episod se:
  • Episodnamn se: Episod 1, Episod-text se: När Nora Linde och hennes två barn kommer till stranden en morgon upptäcker hon ett lik i vattnet. Till en början tror polisen att det handlar om en drunkningsolycka men kriminalinspektör Thomas Andreasson misstänker mord.
  • Episodnamn se: Episod 2, Episod-text se: Nora är på väg till ett läkarbesök på grund av sin diabetes då hon av en slump stöter ihop med Thomas Andreasson. Nora bidrar med uppgifter som leder till ett nytt spår och trots sin man Henriks protester involveras hon allt mer i utredningen.
  • Episodnamn se: Episod 3, Episod-text se: Nora och Henrik förbereder firandet av Henriks föräldrars bröllopsdag men det hela tar ett abrupt slut när deras barn försvinner spårlöst. Under sökandet görs en makaber upptäckt som leder fallet flera år bakåt i tiden.
 • Episod en:
  • Episodnamn en: Part 1, Episod-text en:

   On a trip with her two children to the beach, Nora Linde discovers a body in the water.
   Inspector Thomas Andreasson,is assigned the case, and dismisses the initial assumption of drowning, suspecting murder.

  • Episodnamn en: Part 2, Episod-text en: The police have a suspect but Nora continues to involve herself in the investigation.
   After a chance meeting with inspector Thomas, she gives information that seems to lead to new clues.
  • Episodnamn en: Part 3, Episod-text en: While preparing for a 40th wedding celebration, Nora's own children go missing at the beach.
   The search leads to a macabre discovery that pulls the case many years back through history.
 • Säsong se: Säsong 2
 • Säsong en: Season 2
 • Säsongtitel se: I den innersta kretsen
 • Säsongtitel en: The Inner Circle
 • Säsongtext se:

  En mördare går lös mitt i den svenska sommaridyllen och det är upp till kriminalinspektör Thomas Andreasson att lösa fallet som till en början verkar vara en olycka. Morden i Sandhamn är en nervkittlande historia i tre avsnitt. I rollerna syns Alexandra Rapaport, Jakob Cedergren, Jonas Malmsjö, Harriet Andersson och Sofia Pekkari.

  Havet ligger stilla och solen gassar, det är en vacker julimorgon på Sandhamn i Stockholms skärgård. Nora Linde har tillsammans med sina två barn cyklat ner till stranden

 • Säsongtext en:
  Just as a boat crosses the finish line of an annual race, the captain is shot and collapses.
 • Omslag se:
 • Omslag en:
 • Bild 1 se:
 • Bild 1 en:
 • Episod se:
  • Episodnamn se: Episod 1, Episod-text se: Gäster samlas hos Nora för att se målgången i Gotland runt där Noras man Henrik är styrman på en av båtarna. Precis efter målgången blir kaptenen på Henriks båt skjuten. Kriminalinspektör Thomas Andreasson beger sig till Sandhamn.
  • Episodnamn se: Episod 2, Episod-text se: Kriminalinspektör Thomas Andreasson och hans kollega Mia Holmgren fortsätter utredningen av mordet på advokaten Oscar Juliander. Henrik har svårt att acceptera att Nora vill skiljas och gör allt han kan för att få henne att ändra sig.
  • Episodnamn se: Episod 3, Episod-text se: När ytterligare en styrelsemedlem i KSSS mördas söker kriminalinspektör Thomas Andreasson och hans kollega Mia Holmgren efter ett samband mellan de två morden. Nora inser att mördaren finns närmare än vad man trott.
 • Episod en:
  • Episodnamn en: Part 1, Episod-text en: On a beautiful July day, a party gathers to watch the finish of the Round Gotland Race. The celebration suddenly comes to a halt when the captain of a boat is shot, and inspector Thomas Andreasson is called to investigate the murder.
  • Episodnamn en: Part 2, Episod-text en: Inspector Thomas Andreasson and his colleague, Mia, continue to investigate the murder of lawyer Oscar Juliander. They discover he had been receiving threatening letters.
  • Episodnamn en: Part 3, Episod-text en: As Nora contributes to the investigation as a consultant she realizes the killer is closer than anyone thinks.