Strålande recensioner för Vivecas andra bok på franska.

 Le Monde,

"2013, förförde "I de lugnaste vatten", Viveca Stens första roman i Frankrike, sina läsare med en perfekt intrig och värmen hos karaktärerna, kriminalinspektören Thomas Andreasson och juristen Nora Linde.   

I "I den innersta kretsen", hennes andra kriminalroman, möter vi åter Thomas och Nora när de undersöker mordet på Oscar Juliander, en rik advokat och vice ordförande i prestigefulla Kungliga Svenska seglarsällskapet, som mördas ombord på sin segelyacht under en kappsegling. Detta ger författaren möjlighet att med lätt handlag beskriva de osynliga reglerna i en elitistisk värld där ingenting annat än ytan räknas.

Det är beundransvärt sammanfogat, med en sällsynt form av spänning. Sammanfattningsvis har Viveca Sten allt som krävs för att bli den nya deckardrottningen från  Norden."

Läs hela recensionen: http://www.lemonde.fr/le-magazine/article/2014/09/05/viveca-sten-coup-de-froid-sur-le-gotha_4481964_1616923.html

i de lugnaste vatten 500
i den innersta kretsen 500
i grunden utan skuld 500
i natt aer du doed 500
i stundens hetta 500
i farans riktning 500
i maktens skugga 500
i sanningens namn 500